RAS ONDERZOEK CASARCA (Tadorna ferruginea)


In 2013 is de Werkgroep Casarca een onderzoek gestart naar de herkomst van de grote aantallen ruiers op het Eemmeer.

Hiertoe zijn 48 Ruiers gehalsband op het Eemmeer. Zeven vogels daarvan dragen ook een GPS-zender.

En in aanvulling daarop zijn 12 jongen geringd in Siebegewald (Limburg).

Route van twee Casarca's met GPS-zender:

Terugmeldingen Casarca's met halsband (alle afgelezen met telescoop)

Ringplaats Eemmeer:

Casarcas-Eemmeer

Ringplaats Siebengewald:
Casarcas


Nieuws over de Casarca’s van het Eemmeer (29-8-2013):

Het is een turbulente tijd geweest voor de Werkgroep Casarca Nederland met hoogte- en dieptepunten. In het Eemmeer is nog maar een restje over van de ruim 800 Casarca’s die er geruid hebben en die zullen waarschijnlijk ook snel vertrekken. Tegelijkertijd worden sinds enkele weken op diverse plaatsen in oostelijk Nederland halsbanden afgelezen en zelfs uit Duistland kwamen al de eerste meldingen.
Het is echter niet allemaal rozengeur en maneschijn. Twee van de zendervogels hebben wij dood teruggevonden. Autopsie door het Dutch Wildlife Health Centre (Utrecht) wees op twee verschillende doodsoorzaken. We onderzoeken nu nog wel de potentiŽle rol van het zendertype op deze gebeurtenissen. Een derde vogel zijn we kwijtgeraakt doordat de zender geen signaal meer gaf. Zijn lot is onzeker. Omdat we niet het risico wilden nemen dat meer Casarca’s, wellicht door de aanwezigheid van de zender, zouden omkomen, hebben we de laatste twee exemplaren die nog op het Eemmeer aanwezig waren, teruggevangen. Die zitten nu in een erkend vogelasiel tot ze, uiteraard voor de zekerheid zonder zender, weer kunnen worden vrijgelaten.
Daarnaast zijn er gelukkig ook twee Casarca’s die wel in goede gezondheid met hun zender rondvliegen. Beide hebben inmiddels het Eemmeer verlaten. Casarca A1 heeft de Rijn gevolgd richting het zuidoosten en heeft een week ten noorden van het Duitse Krefeld gebivakkeerd. Vanochtend is deze vogel weer 30 kilometer naar het noorden gevlogen richting de Rijnuiterwaarden. Casarca A9 is gisteravond ook uit het Eemmeer/Eempolder gebied vertrokken in zuidoostelijke richting. In plaats van de Rijn te volgen, nam de vogel een iets zuidelijkere koers en het laatste binnengekomen signaal kwam uit de omgeving van Gennep tegen de Duitse grens. Het is erg spannend wat deze vogels ons de komende tijd gaan laten zien.
Op het Eemmeer hebben we (inclusief de zendervogels) 48 vogels een halsband gegeven. Daarvan zijn er tot nu toe 25 afgelezen, 18 op het Eemmeer of in de naastgelegen polders, 11 op andere plekken. Dan gaat het om gebieden langs de IJssel (Doesburg, Vreugderijkerwaard), bij de Ketelbrug en langs de Rijn (Westervoort, Rijnstrangen) in Nederland, en verschillende plekken in het Niederrhein gebied in Duitsland. In de Lauwersmeer zijn wel halsbanden gezien, maar nog niet met zekerheid afgelezen. Van de 10 jongen die bij Siebengewald in Limburg werden geringd met een halsband, zijn er al 8 teruggezien: 4 in de Eempolders, 6 elders op plekken waar ook Eemmeer-vogels zijn gezien, inclusief de Niederrhein en ook bij Munster (D).
We roepen graag iedereen nog weer op om uit te kijken naar gele halsbanden nu de Casarca’s zich verspreiden.

Waarnemingen kunnen worden ingevoerd op http://www.geese.org.

Nieuws van Werkgroep Casarca (9-9-2013):
Na vele waarnemingen uit Nederland en Duitsland is de eerste Casarca met halsband nu afgelezen in Zwitserland op zo'n 560 kilometer ZZO van het Eemmeer... De twee gezenderde vogels zitten nog steeds bij Xanten in Duitsland. Ze hebben elkaar daar overigens nog steeds niet ontmoet (ze zitten op 10-15 kilometer van elkaar).
© Frank Majoor. Website update 28-11-2013.
E-mail: